Premsa

This post is also available in: Español

Aquí hi trobareu tot allò que he sapigut que s’ha anat publicant,

tant en paper com digital, d’audio o de vídeo.

Premsa en paper

Premsa digital

Ràdio

Televisió

 

Comments are closed.